De spelregels bij BCA

Biedingen:

  • Kopen op een veiling is voor eigen risico. BCA is nooit verplicht incorrecte invoer van biedingen aan te passen! Dit geld eveneens voor bieden op de veiling.
  • Provisionele biedingen staan maximaal 2 dagen zonder overleg met u open om de inbrenger de tijd te geven om over de gunning te beslissen.

Betaling:
De betaling dient binnen 24 uur na toewijzing plaats te vinden op basis van de pro-forma factuur met vermelding van het kenteken. (de officiële factuur volgt). De toewijzing kunt u zien in de status “Betalingen”, daar ziet u eveneens de pro-forma nota. Alleen een telefonische overschrijving is toerijkend. Indien u met een inbrenger een speciale betalingsregeling heeft kunt u via BCA  opvragen of de betreffende auto afkomstig is van deze inbrenger. BCA is zich niet gehouden deze regelingen toe te passen. Vermeld altijd het kenteken bij de betaling.

Transport:
BCA houdt zich altijd het recht voor de transportopdracht of vrijgave pas te geven na ontvangst van de vrijwaring, u kunt deze faxen naar 036 – 522 52 60. (dit gaat in na nadere melding door BCA) Het afhalen van auto’s in uw eigen beheer kan slechts in uitzonderlijke gevallen. Dit omdat wij met veel opdrachtgevers overeen zijn gekomen dat alleen BCA transporteurs mogen laden. Indien u de auto niet binnen 2 werkdagen komt afhalen houdt BCA zich het recht voor deze op uw kosten naar u toe te transporteren. Indien een voertuig niet binnen 2 dagen na koop en vrijwaring is afgehaald wordt het voertuig naar u toe getransporteerd (transportkosten worden doorbelast)

Garantie:
U heeft garantie op de juistheid van de rapportage van de auto. Foto’s zijn bindend, de tekst ondersteund daarbij. Wij hanteren op deze garantie een eigen risico van € 350,- .

Regels zijn:
Indien het voertuig in opdracht van BCA naar u toe is getransporteerd. Kunt u aanspraak maken op de garantie tot 2 dagen na aflevering en binnen 10 km van de stand op het BCA  rapport. Voorwaarde is dat u de vrachtbon met leverdatum en constatering van de extra schade t.o.v. het BCA Autoveilingen rapport kunt tonen. Letwel als u de transportbon aftekent zonder de extra schade, houdt BCA zich het recht voor uw claim niet in behandeling te nemen. Indien u het voertuig zelf haalt heeft u garantie tot het laden van het voertuig. BCA dient altijd de mogelijkheid te krijgen om de auto terug te nemen. Indien een auto reeds is doorverkocht dan wel men is al begonnen met repareren vervalt het recht op garantie. U kunt alleen claimen op basis van door BCA  gecontroleerde punten. Deze zijn opvraagbaar bij BCA. Schouwing: Schouwingen vinden bij uitzondering plaats op afspraak met BCA. Onderhoudsgegevens: Onderhoudsgegevens worden meegeleverd met de auto indien vermeld op het rapport. Indien niet gemeld worden deze niet door BCA noch door de inbrenger verstrekt.

Terug naar aanmelden