Proces Exportowy

Proces obsługi posprzedażowej zmienił siȩ od maja 2015. Od tego momenu exportujemu pojazd bezpośrednio co oznacza że nie ma zaangażowanych pośredników tak jak było do tej pory.

Rezultat to nowy proces exportowy wiążący siȩ z exspresową obsługą klienta! Każdy pojazd wiąże siȩ z procesem exportowym w 4 krokach:

1.      Zakup pojazdu w jednej z naszych aukcji

2.      Płatność w ciągu wymienionego terminu

3.      Zakupiony pojazd zostaje wyexportowany

4.      Otrzymanie  polecenia odbioru drogą emailową

Te 4 kroki są podstawą do procesu exportowego co jest rezultatem  do szybkiego odbioru pojazdu!

Odbiór pojazdu

Płynny odbiór pojazdu wiąże siȩ także z szybką zapłatą za pojazd. Dokumenty exportowe zostaną wyrobione po dokonaniu płatności za pojazd jak tylko pieniążki bȩdą na naszym koncie.

Jak tylko dokumenty exportowe bȩdą gotowe natychmiast wysyłamy polecenie odbioru drogą emailową. Proszȩ zapamiȩtać iż bez polecenia odbioru  nie ma możliwości odbioru pojazdu.

Po otrzymaniu informacji o odbiorze pojazdu mogą Państwo odebrać  pojazd pod wyżej wymienionym adresem:

BCA Autoveiling BV
De Landweer 4
3771 LN Barneveld
The Netherlands

Po wejściu do budynku oddział exportowy znajduje siȩ po prawej stronie. Nasi pracownicy mówią po Angielsku, Niemiecku, Francusku, Polsku i Hiszpańsku dlatego też jesteśmy w stanie pomóc Państwu w jȩzyku ojczystym! Podczas odbioru pojazdu w oddziale exportowym zostaną przekazane dokumenty exportowe o klucze do pojazdu.

Obsługa transportowa

Fleetselect ma możliwość także zaoferowanie obsługi transportowej! O wiȩcej informacji prosimy o kontakt naszego oddziału exportowego pod numerem +31 342-4-45.