Verantwoord ondernemen met BCA

BCA vindt het belangrijk om zich, naast de gewone bedrijfsvoering, ook in te zetten voor anderen. BCA steunt daarom ook regelmatig het goede doel om op deze manier bij te dragen aan een betere, socialere wereld. Wij laten u graag zien hoe wij de afgelopen jaren getracht hebben ons steentje bij te dragen.